Student zijn draait niet alleen om studeren!WORD ACTIEF IN TILBURG!

In Tilburg zijn er meer dan 100 verschillende verenigingen. Hierin is een onderscheid te maken in: studentenverenigingen, studieverenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen, medezeggenschap en vrijwilligerswerk.

In Tilburg zijn er vijf grote studentenverenigingen. Iedere student die op HBO of universitair niveau studeert kan lid worden van zo’n vereniging. Binnen een studentenvereniging zijn er disputen, jaarclubs en commissies waar je bij kunt gaan. Een dispuut is een vriend(inn)engroep van ongeveer 15 – 25 personen. Ieder jaar komen er nieuwe leden bij het dispuut en ieder jaar studeren er leden af, die dan oud-lid worden bij het dispuut. Zo heb je dus een vriendengroep met studenten van verschillende leeftijden. Dit wordt ook wel een verticaal verband genoemd. Een jaarclub is ook een vriendengroep, maar bestaat uit studenten van eenzelfde jaar. In sommige gevallen bestaat een jaarclub voor één jaar, maar er zijn ook verenigingen waarbij je voor altijd in deze jaarclub blijft. Bij een jaarclub is sprake van een horizontaal verband.

Voor iedere studie aan de universiteit, en ook op het HBO, zijn er studieverenigingen. Bij deze vereniging zitten studenten van (voornamelijk) dezelfde studie. Hierbij spelen jaarclubs of disputen (bijna) geen rol, er zijn voornamelijk commissies waar je je voor in kunt zetten. Wat commissies zijn, zal hieronder verder uitgelegd worden.

Daarnaast zijn er in Tilburg meer dan twintig verschillende sportverenigingen waar studenten lid van kunnen worden. Zo is er een grote hockeyvereniging, maar ook een badminton-, tennis-, voetbal-, zwem- en korfbalvereniging. Bovendien is er een dansvereniging, een vereniging voor trainen in de sportschool, voor wielrenners en voor mensen met een passie voor klimmen. Voor vrijwel iedere sport is er een vereniging voor studenten, waarbij het niet alleen draait om het uitoefenen van deze sport, maar ook om de gezelligheid onder elkaar. Hier heb je formelere activiteiten als carrière-activiteiten, maar geen

In Tilburg zijn er diverse culturele verenigingen. Hierbij kan gedacht worden aan het studententheater, een debatclub, improvisatietheater, een popkoor en een muziekvereniging. Ook is er een groep studenten die samen de Night University in Tilburg organiseert; een kleurrijk evenement met wetenschap, muziek, theater, literatuur, workshops en nachtcolleges. Dit wordt in één avond georganiseerd, normaliter op de universiteit.

Ook zijn er een enorm aantal verenigingen en organisaties die zich voor een specifiek doel inzetten, bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van studenten in de universiteitsraad, het organiseren van een studenten kamer festival, die zich inzetten voor ‘social entrepreneurship’ en nog vele andere zaken. Voorbeelden zijn Front en SAM, twee partijen die jaarlijks aan de universiteitsraad-verkiezingen meedoen.

Commissie

Binnen verenigingen bestaan er commissies. Een commissie bestaat uit een groepje studenten die zich voor een bepaalde taak inzet. Voorbeelden hiervan zijn een introductiecommissie (die activiteiten organiseren in de eerste periode van het schooljaar), kampcommissie, acquisitiecommissie (die samenwerkingen/deals met bedrijven probeert te sluiten voor de vereniging), commissie voor klustaken en een Diescommissie (‘Dies’ is de verjaardag van een vereniging). Afhankelijk van de grootte van de verenigingen zijn er enkele tot tientallen commissies binnen een vereniging. De uren tijd die je hieraan kwijt bent verschillen per commissie en per vereniging. Dit kun je het beste navragen bij je vereniging!

 Bestuursjaar

Bij een vereniging of organisatie zou je een bestuursjaar kunnen doen. Dit kan zowel fulltime als parttime, dat verschilt per vereniging. Binnen een bestuur heb je over het algemeen minstens de volgende drie taken: voorzitter, secretaris en penningmeester. Als voorzitter heb je leiderschapstaken die je moet uitvoeren. De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van notulen (aantekeningen) bij vergaderingen, het bijhouden van het ledenbestand en het sturen van mails naar andere verenigingen of leden. De penningmeester gaat over de financiën. De tijd die je hieraan kwijt bent, verschilt ook per vereniging/bestuur. Dit zou je bijvoorbeeld parttime kunnen doen, wat kan variëren van een paar uur tot 16 uur in de week, of fulltime, wat voor een werkweek staat.

Heb je nog meer vragen over zaken die te maken hebben met ‘actief worden’? Neem dan contact met ons op!